Het wijzigen van salarisgegevens, 2 methodes:


1. Zie reeds bestaande mogelijkheden in bijlage "Salarissen werknemers Wijzigen"

2. Middels upload van gevuld importsjabloon, bijgaand moet eerst een Template- importsjabloon worden geupload


LET OP: Als het salaris wordt gewijzigd (handmatig of via upload) dan staat het salaris bij "dienstverband"wel goed, maar NOG NIET bij de Pensioen- en overige regelingen. In een aantal situaties wel, maar als dat niet het geval is druk dan op de KNOP "salaris naar regelingen":