Het verwerken en archiveren van mutaties zie bijlage 1

Het verwerken van mutaties door de werkgever in zijn eigen omgeving, zie bijlage 2


Deze beide mutatie overzichten draaien los van elkaar. De werkgever ziet dus alle door hem gedane mutaties en kan die zelf archiveren zonder dat dat van invloed is op de openstaande mutaties bij de adviseur.

De in het portaal van de werkgever staande mutaties zegt dus niets over wat er aan mutaties bij de adviseur nog openstaat.