1. Wanneer een nieuwe werknemer wordt ingevoerd in de portal kan alleen worden gekozen voor "alleenstaand". De Amersfoortse verwerkt deze nieuwe werknemer binnen twee weken en haalt uit het basisregister gegevens op van echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner. Wanneer werknemer samenwonend is met een niet geregistreerde partner moet na twee weken ingelogd worden op werknemerniveau en de deze gegevens via ""pensioenkeuze" worden aangepast.
  2. Adreswijzigingen hoeven niet te worden doorgegeven aan De Amersfoortse, het systeem wordt wekelijks ge-update aan de hand van het GBA. Adreswijzigingen worden dus automatische aangepast.