Aanbod 2% en 2,5% rekenrente staffel

Hieronder de wijze van staffelvaststelling die actuarieel is vastgesteld conform ons middelloon tarief

en waarbij de wijze van vaststelling is afgeleid conform de voorschriften. Richting is getoetst en

akkoord bevonden door de Belastingdienst.