• alleen personen met edit rechten (adviseur) op pensioenregelingen kunnen het sjabloon downloaden (werkgevers dus niet).


  Hieronder een overzicht van de nieuwe velden en welkewaarde deze kunnen hebben.

   

  INPUT veldnaam ANW

   

  INPUT veldnaam NP

   

  Waarde

   

  input_poolwinst

   

  input_poolwinst

   

   

   

  input_cluster

   

  input_cluster

   

   

   

  input_betalingstermijn

   

  input_betalingstermijn

   

   

   

  input_premie_perc_wg

   

  input_np_premie_perc_wg / input_wzp_premie_perc_wg

   

   

   

  input_premie_perc_wn

   

  input_np_premie_perc_wn / input_wzp_premie_perc_wn

   

   

   

  input_poliskosten

   

  input_poliskosten

   

   

   

   

   

  input_knip_aanspraak_np / input_knip_aanspraak_wzp

   

   

   

   

   

  input_geknipte_regeling

   

  Ja; Nee

   

   

   

  input_knip_meeverzekeren

   

  Ja; Nee

   

   

   

  input_wzp_eindleeftijd

   

  eindleeftijd of 0

   

   

   

  input_wzp_perc_np

   

  percentage of 0

   

   

   

  input_np_perc_per_dj

   

  percentage of 0

   

   

   

  input_np_max_looptijd

   

  looptijd of 0

   

   

   

  input_deelnemersjaren_vanaf

   

  DID; IV

   

   

   

  input_max_pensioensalaris_type

   

   

  1,2,3,4 -> 1 = (Ja), 2 = (Nee), 3 = (Max WAO grens) en4 = (Pensioenindex)

   

   

   

  input_max_pensioensalaris

   

  mogelijke waardes 0 of Maximum salaris

   

   

  Bij Ja/Nee velden kan het eigenlijk zijn Ja, Nee of-leeg--. Hetzelfde bij "input_deelnemersjaren_vanaf" hier kan hetzijn DID, IV of -leeg--. De velden input_wzp_eindleeftijd, input_wzp_perc_np,input_np_perc_per_dj, input_np_max_looptijd bevatten in de calculatiesheet dewaarde of 0 indien er geen waarde is.