Aanleiding
Adviseur vraagt: Hoe kan ik een extern pensioen opgeven, zodat die aanspraak in de grafiek terugkomt?
Doel
Inzichtelijk maken van de aanspraken (Financiële planning)

OPTIE 1

Voor het toevoegen van andere pensioenaanspraken dan de “huidige regeling”, ga je naar:

Medewerker > Regelingen > Financiële planner

Klik op “Pensioengegevens” en daarna op de “+”.