Overzicht vervaldata van contracten

Voor het bewaken van de vervaldata van de verschillende contracten (w.o. pensioen, WGA, WIA, ANW) is er nu binnen de compliance module een pagina toegevoegd;   > overzichten > RegelingenOverzichten

Op deze pagina een overzicht van alle/ één bedrijfsgroep(en) met alle contracten, uitvoerders, ingangsdata en einddata. Tevens wordt de totale jaarpremie weergegeven.