Bijgaand:

  1. Een voorbeeld van de output
  2. Sjabloon om te uploaden
  3. Alle formulier velden van pensioenregeling 1 t/m 10 (Bedrijfs formulier velden) in een Word document
  4. En het csv bestand wat u nodig heeft voor het maken van een nieuw formulier sjabloon
  5. Extra velden voor factsheets 


De bedrijfsformulieren staan hier: Menu -> Bedrijf -> Bedrijfsformulieren -> Formulieren

Daarnaast kun je op de pagina met de formulier sjablonen ook het formulier velden bestand voor de bedrijven downloaden.

In de bijlage ook een document met daarin alle velden die ik toegevoegd heb.

Wat betreft de contactpersoon velden, deze zijn afhankelijk van de opgevoerde contactpersonen. Als voorbeeld heb ik voor elk contactpersoon type in het formulier velden bestand 1 item toegevoegd. Wanneer er meerdere contactpersonen zijn en de gebruiker er ook meerdere wil vermelden dan kunnen ze de 1 in de veldnaam vervangen door een 2 etc.


In onderstaand voorbeeld correspondeert het type contactpersoon hier met "Algemeen".


Algemeen_1_Contact                                                  «Algemeen_1_Contact»
Algemeen_1_Email                                                      «Algemeen_1_Email»

Algemeen_1_Telefoon                                                 «Algemeen_1_Telefoon»

Algemeen_1_Opmerking                                             «Algemeen_1_Opmerking»

Algemeen_1_Type                                                       «Algemeen_1_Type»


Ongevallen_verzekeraar

Ongevallen_contractnummer

Ongevallen_rubriek_A

Ongevallen_rubriek_B


Ziekteverzuim_verzekeraar

Ziekteverzuim_contractnummer

Ziekteverzuim_ingangsdatum

Ziekteverzuim_einddatum

Ziekteverzuim_wachttijd

Ziekteverzuim_dekking_eerste_jaar

Ziekteverzuim_dekking_tweede_jaar


WGA_hiaat_verzekeraar

WGA_hiaat_contractnummer

WGA_hiaat_ingangsdatum

WGA_hiaat_einddatum

WGA_hiaat_wia_aanvullings_percentage

WGA_hiaat_verzekeraar_aanvulling

WGA_hiaat_contractnummer_aanvulling

WGA_hiaat_ingangsdatum_aanvulling

WGA_hiaat_einddatum_aanvulling


WGA_excedent_verzekeraar

WGA_excedent_contractnummer

WGA_excedent_ingangsdatum

WGA_excedent_einddatum

WGA_excedent_percentage