Omdat wij de e-mail verzenden met een e-mailadres  @"  intermediair".nl  dient onze provider te voegen aan het "  spf-record" van jullie DNS  . 

 

Als jullie hieronder een adres toevoegen aan jullie SPF dan is de server van onze provider om jullie e-mail te verzenden:

 

inclusief  :_senderdomain.voogd.com  inclusief  :de._netblocks.mimecast.com