Automatische verzending van een reminder (doorlopen van een stafffel cohort) naar de werkgever.