In bijlage het importsjabloon om premie vrije polissen te importeren.

Tevens in bijlage de handleiding.