Binnen EBLINC kunnen we per intermediair (en voor alle werkgevers en werknemers) instellen of een BSN wel/ NIET zichtbaar is:


Het BSN is zichtbaar bij een nieuwe aanmelding of bij een mutatie. Stel je hebt in eerste instantie een fictief BSN gebruikt, voor een aanmelding bij bijvoorbeeld DL, heb je het echte BSN nodig, dan moet je het nog wel kunnen aanpassen.

Ook in de export en bij de synchronisatie bij de import blijft het nummer voorlopig overeind.

We denken de import nog een keer uit te breiden met de mogelijkheid om te synchroniseren o.b.v. personeelsnummer (naast synchronisatie op BSN).