Download de koppelcodes > open WORD > koppel de codes > voeg de codes in, in het document.

Opslaan en uploaden vanuit EBLINC naar Formulieren


https://vimeo.com/353345981


Toepassing van een IF_THEN veld, zie video in bijlage


Eenmaal de code aangemaakt "waar blijft ie"? zie bijlage video