Email verkeer kan worden toegekend aan EBLINC. Maar ook kan er "tijd" worden toegekend, om inzichtelijk te maken welke tijd met de beheer van de contracten gemoeid is.


https://vimeo.com/239518458/6fede12f10