https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/aow-leeftijd-stijgt-minder-snel


AOW leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de eisen van de vakbonden.

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Het wetsvoorstel 'temporisering verhoging AOW-leeftijd' is op 2 juli 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 5 juli 2019 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd in het Staatsblad gepubliceerd.

Nieuwe AOW-leeftijden

Nieuwe AOW-leeftijden
JaarDe AOW-leeftijd wasDe AOW-leeftijd wordt
201966 jaar en 4 maanden66 jaar en 4 maanden
202066 jaar en 8 maanden66 jaar en 4 maanden
202167 jaar66 jaar en 4 maanden
202267 jaar en 3 maanden66 jaar en 7 maanden
202367 jaar en 3 maanden66 jaar en 10 maanden
202467 jaar en 3 maanden67 jaar

AOW-leeftijd voor personen geboren op een bepaalde datum

AOW-leeftijd voor personen geboren op een bepaalde datum
JaarAOW-leeftijdBetreft personen geboren
202066 + 4 maandenna 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
202166 + 4 maandenna 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
202266 + 7 maandenna 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
202366 + 10 maandenna 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
202467 jaarna 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958