Het contract en rekening-courant nummer vult u in in de pensioenregeling onder contractnummer en regelingnummer.

Wanneer er meerdere BV's onder een groep hangen en er dus meer factuurgroepen zijn, kunt u onder applicatiebeheer -> bedrijfsgroepen beheren -> bedrijfsinstellingen per BV het factuurgroep nummer kwijt.


Aanvulling/aanpassingen aan de API lijn per Mei 2021 :

 

 1) Aan de kleur bollen, Rood, Zwart en groen in de mutatie is een kleur toegevoegd. Dat betreft de kleur GEEL. Een verzonden mutatie krijgt de kleur geel als deze handmatig door de Backoffice van NN (OUD Delta Lloyd) verwerkt wordt. U hoeft als de bol GEEL kleurt dus GEEN actie meer te ondernemen. Uw mutatie is correct ontvangen en zal, na eventueel overleg van uit NN met U, handmatig worden verwerkt.


2) Binnen Delta Lloyd hebben we wat betreft de ANW Hiaat dekking te maken met Opt-Out en Opt-IN contracten. Bij Opt oud is het zo dat de aanmelding voor het ANW altijd apart gedaan moest worden via het portaal. Voor Opt-in gold dat iedereen die als nieuwe deelnemer met een partner aangemeld werd altijd het ANW Hiaat verzekerd werd. In de praktijd leidde dit tot vervelende situaties omdat deelnemers ook afstand mogen doen. NN heeft dit per heden aangepast! De deelnemer wordt niet meer automatisch verzekerd in een Opt-in contract. Aanmelding zal altijd apart moeten plaatsvinden.


LET OP: Het is nog niet mogelijk om mutaties aangeleverd via een salariskoppeling in EBlinC via de koppeling naar NN (Oud Delta Lloyd) door te zenden. Hierop zal de bestaande koppeling nog aangepast moeten worden