Werkwijze AFAS koppeling


Het activeren van de koppeling AFAS -> EBlinC wordt gerealiseerd door een partner van AFAS,  Outsite4U.

Middels het toevoegen van Outsite4U als systeemgebruiker door jullie werkgever in hun AFAS module, zal Outsite4U de benodigde get-connectoren activeren en EBlinC voorzien van de token en de Url om de koppeling te activeren.


In de bijlage is de handleiding voor jullie werkgever te vinden hoe Outsite4U als systeemgebruiker toe te voegen.


Na het toevoegen van Outsite4U als systeemgebruiker kan de werkgever een mailtje verzenden aan:  Johan@outsite4u.nl


Ousite4U zal na de inrichting (verwachting 1 uur) de nota voor de inrichting rechtstreeks zenden aan jullie werkgever.

De kostprijs hiervoor bedraagt € 135,- per uur excl. btw. (tarief 2022)


De licentiekosten van de koppeling zullen op de gebruikelijke wijze gefactureerd worden door EBlinC.

Deze bedragen net als bij de andere salarispakketkoppeling:

€ 450,- per jaar voor de gehele portefeuille en

€ 150,- per bedrijfsbedrijfsgroep per jaar.


Oproepkrachten kunnen wij ook opnemen en verwerken in EBlinC, mits uurloon en uitbetaald loon over de lijn meekomen. Outsite4U zal dit bekijken en opnemen met de werkgever. Door deze zal maandelijks achteraf het maandloon en deeltijdpercentage van de oproepkracht in EBlinC worden opgenomen.Het is ook mogelijk voor de administrateur/ salarisverwerker om zelf, zonder tussenkomst van Outsite4U de verbinding op te zetten.


Hoe te werk te gaan is terug te vinden in de handleiding koppeling zelf realiseren.


Synchronisatie van medewerkers vindt plaats op basis van personeelsnummer.


De koppeling haalt voor de vaste maandloon binnen wat EBlinC op basis van het parttime percentage zal naar een parttime maandloon.


Get connectoren die moeten worden aangevinkt:


Krijg EmployeeData

Get FamilyData

Get RoosterData

Get OproepKrachtData

  Get WerkGeverData


Als werkgever ID in AFAS moet er een nummer gebuikt worden en geen naam of afkorting van de naam:

EBlinC koppelt namelijk met dit WG id.