Werkwijze AFAS koppeling


Het activeren van de koppeling AFAS -> EBlinC wordt gerealiseerd door een partner van AFAS,           HLDN        .

Middelen het toevoegen van HLDN als systeemgebruiker door jullie werkgever in hun AFAS-module, zal HLDN de minimale get-connectoren activeren en EBlinC voorzien van de token en de Url om de koppeling te activeren.


In de bijlage is de handleiding voor jullie werkgever om te vinden hoe HLDN als systeemgebruiker toe te voegen.


Na het toevoegen van HLDN als systeemgebruiker kan de werkgever een mail verzenden naar:       Johan@hldn.nl


HLDN zal na de inrichting (verwachting 1 uur) de nota voor de inrichting verzenden naar uw werkgever of aan EBlinC.

De kostprijs hiervoor bedraagt € 150,- per uur excl. (tarief 2023)


De kosten voor de koppeling zullen op de gebruikelijke manier worden gefactureerd door EBlinC.

Dit nettobedrag als bij de andere salarispakketkoppeling:

€ 450,- per jaar voor de gehele portefeuille en

€ 150,- per bedrijfsbedrijfsgroep per jaar.


Oproepkrachten kunnen wij ook verwerken in EBlinC, mits uurloon en uitbetaald loon over de lijn meekomen. HLDN zal dit bekijken en opnemen met de werkgever. Middels deze oproep zal minimaal achteraf het maandloon en deeltijdpercentage van de oproepkracht in EBlinC worden opgenomen.Het is ook mogelijk voor de administrateur/salarisverwerker om zichzelf, zonder tussenkomst van HLDN, de verbinding op te zetten.


Hoe te werk te gaan is terug te vinden in de handleiding koppeling zelf realiseren.


Synchronisatie     van medewerkers vindt plaats op basis van personeelsnummer/bsnnummers.


De koppeling haalt het fulltime maandloon binnen wat EBlinC op basis van het parttime percentage omzet naar een parttime maandloon.


Krijg connectoren die moeten worden aangevinkt:


Krijg EmployeeData         

Get FamilyData         

Get RoosterData         

Get OproepKrachtData         

  Get WerkGeverData


Als          werkgever-ID          in AFAS moet er een nummer worden gebruikt en geen naam of afkorting van de naam:

EBlinC koppelt namelijk met dit WG id.