17-01-2017

In de bijlage vind je een document genaamd "Variabele toe te voegen aan Rekensheets EBLinC.xlsx". Hierin staan per veld de input naam (Kolommen F en G) die gebruikt kan worden in de calculatiesheet. Kolom H bevat de mogelijke waardes. 

Bij Ja/Nee velden kan het eigenlijk zijn Ja, Nee of -leeg--. Hetzelfde bij "input_deelnemersjaren_vanaf" hier kan het zijn DID, IV of -leeg--. 

De velden input_wzp_eindleeftijd, input_wzp_perc_np, input_np_perc_per_dj,input_np_max_looptijd bevatten in de calculatiesheet de waarde of 0 indien er geen waarde is.

 

In de bijlage vind je voor de duidelijkheid ook een ingevulde calculatiesheet voor NP en ANW, zie hierbij de nieuwe velden en waarde op het tabblad INPUT.


input_bepaalde_partner

input_percentage_salaris

 

Kan de waarde 1 of 0 hebben, waarbij 1 ja is en 0 nee is.