Belangrijk: De berekening van het eindkapitaal is identiek aan de geselecteerde pensioenregeling. Hierbij moet de staffel/ cohorten exact gelijk aan elkaar zijn, aangezien dezelfde rekenmethodiek wordt doorlopen.


Deelnemer aanmelden voor Bijsparen, zie bijlage Handleiding