De regisseur van een organisatie deelt de rollen en rechten uit aan collega´s.