Om de koppeling te activeren zijn er een aantal acties van uw zijde die moeten plaatsvinden.


Deze acties zijn:

1      ) Formulier per e-mail bij EBlinC aanleveren genaamd "Akkoordformulier EBlinC NN", zie bijlage hieronder. EBlinC zal uw verzoek bij NN indienen. Na akkoord en koppeling van contracten door NN aan EBlinC, zal EBlinC het akkoord van NN aan u mailen en kunt u EBlinC inrichten.

2      ) EBlinC inrichten en aanzetten van de koppeling, zie bijlage hieronder " Werkwijze NN Koppeling"


De volgende mutaties kunnen op dit moment aan ASR worden verzonden:

    - indienst

    - Uitdienst

    - Salaris en PT% wijzigingen

    - de jaarlijkse collectieve salaris aanpassingen (voor alle medewerkers)


LET OP     : Treedt iemand indienst die nog     GEEN 21 jaar     is zijn er twee opties om de aanmelding te verzorgen:

Mutaties zullen na inschieten aan NN de volgende kleuren in de vorm van een bolletje krijgen:


Zwart                : Mutatie is ontvangen (datum wordt vermeld)

Groen               : Mutatie is correct verwerkt

Rood                : mutatie is afgekeurd