ASR werkt voor de nieuwere contracten met 1 tarief. Elk contract heeft een korting, deze korting kunt u bij het NP kwijt en wordt verwerkt op de onderliggende reken sjablonen. Theoretisch betekent dat voor alle ASR contracten volstaan kan worden met 1 centraal geüpload rekensjabloon.

Op het sjabloon worden de 0,1,2,3 % stijging van het NP doorgerekend.


Het Allianz sjabloon is vandaag (2303) weer verbeterd. Door de CW factoren is blijft het een ingewikkelde berekening.


Onderstaand een voorbeeld reken sjabloon voor een NP-NN/DL